Брава ел.скрит монтаж с дистанционно - 88 BRA005000

• Когато LED светлината мига и звуковия сигнал от бравата, който чувате е различен от обичайния, моля сменете батериите незабавно.

• Внимавайте да не изпускате и да не мокрите бравата, защото тя е сложен електро-механичен продукт, при направата

на който са използвани полупроводници. Когато бравата е в съприкосновение с вода, съществува риск от електрически шок или неправилна работа на бравата.

• Бравата не бива да се монтира на места с много висока влажност (над 80%), запрашеност или мазен пушек, за да се избегне риск от неправилна работа или електрически шок. Бравата не бива да се монтира и в помещения, в които се

съхраняват леснозапалими и експлозивни материали.

• Бравата и дистанционните управления не са играчки, те трябва да се пазят далеч от малки деца.

• Моля сменяйте четирите изхабени батерии на бравата по едно и също време с чисто нови алкални АА батерии.

• Комбинация от нова и ползвана батерия или две батерии от различни видове могат да причинят неправилна работа на бравата.

• Уверете се, че поставяте батериите правилно (знаците + и – на батериите и тези в гнездата на бравата съвпадат).

• Препоръчително е да не сменяте батериите на бравата в присъствието на деца.

• Моля извадете батериите на бравата, ако тя няма да се ползва дълго време, за да предотвратите възможност от окисляване или неправилно функциониране.

• Кода на регистрираните в бравата дистанционни не се изтрива при смяна на батериите.

• Моля обърнете внимание на процедурите по регистриране и изтриване на дистанционни управления от паметта на бравата . Всяка грешка по процедурите може да доведе до неправилно функциониране на бравата.

Също така се уверете, че дистанционните управления работят когато са регистрирани и че не работят когато са изтрити от паметта.

• Моля винаги помнете, че дистанционните управления могат да бъдат откраднати, така че се отнасяйте с нужното внимание към тях, за да предотвратите това.

• Желателно е да държите едно дистанционно управление на тайно място или в сейф в случай на спешност.

• В никакъв случай не разглобявайте основното тяло на бравата.

• Тази брава е конструирана като допълнителен секрет към основния заключващ механизъм.

• Обърнете внимание, че ако двама души с две дистанционни по едно и също време се опитат да отключат или заключат бравата, тя отказва операцията.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

 

Планка за монтаж на бравата Планка за монтаж на насрещника

 

Брава Насрещник

 

Блокиране в заключено състояние

4 бр. алкални батерии АА LED сигнализация Бутон за отключване отвътре

 

 

3 бр. дистанционни управления

 

Инструкция за потребителя

• Отворете капака на батериите като го плъзнете по указаната посока и поставете четири АА алкални батерии

• Затворете капака на батериите

• Когато бравата е монтирана, моля уверете се, че дистанционните управления работят нормално като ги изпробвате от външната страна на вратата. Препоръчително е теста да се извърши от двама души, единият от които да управлява бравата отвън посредством дистанционните управления, а другия да следи работата на бравата от вътре. Теста се повтаря след като двамата души сменят местата си.

При теста се определя:

1. Дистанцията на работа на дистанционните управления

2. Най-добро място за предаването на радио сигнала

3. Звуците, които възпроизвежда бравата при отключване и заключване.

Звукови сигнали при отключване и заключване:

• При заключване – „звуков сигнал”. Бравата е заключена.

• При отключване – „звуков сигнал”. Бравата е отключена.

• Ако дистанционното управление не задвижи бравата, моля натиснете бутона отново.

• Въпреки, че можете да разпознаете заключването и отключването на бравата само по звука, препоръчително е да се уверите в това визуално.

Функция за съобщаване за изхабени батерии

• Когато батериите са изхабени при отключване на бравата, ще чуете 5 кратки звука, батериите трябва да бъдат заменени незабавно

• Ако не успеете да смените батериите на време, бравата ще спре да функционира. (В този случай, не поемаме отговорност за вреди причинени от не работата на бравата.)

! Бутон за отключване отвътре !

• Ръчният бутон за отключване е проектиран за лесно отваряне на вратата в спешни случаи, като например пожар.

Моля запомнете!

• Дистанционните управления в комплекта са регистрирани за работа с бравата ви

• Моля регистрирайте дистанционните управления отново, за да гарантирате сигурността си ( задържа се за 3 – 5 секунди един от бутоните за да се регистрира дистанционното управление ).

• Моля помнете, че ако закупите допълнително дистанционни трябва да ги регистрирате за работа с бравата

 

Как да монтирате и демонтирате бравата

Монтаж

1. Извадете внимателно монтажната планка от бравата и насрещника

2. Отбележете на вратата мястото за монтиране на планката (на бравата) и я монтирайте.

3. Отбележете на касата мястото за монтирана на планката (на насрещника) и я монтирайте.

4. Позиционирайте бравата върху закрепената планка.

5. Позиционирайте насрещника върху закрепената планка.

7. Завийте закрепващите винтове на двете планки.

8. Тествайте бравата използвайки дистанционните управления, за да

проверете дали монтажа е извършен правилно.

.

Демонтаж

- Вие може лесно да демонтирате бравата от вратата и да я монтирате на друга врата, извършвайки същите операции в обратен ред.

 

 

Технически характеристики

Брава

 

• Работна честота: 433.42 MHz

• Количество и тип използвани батерии: Алкални АА размер, 4 броя

• Приблизителна издръжливост на батериите: 6 месеца при употреба около 20 пъти

на ден

• Работна температура: -20 .С до 60 .С (при условие че не замръзва и не се образува

конденз)

• Работа при влага: 5 % до 80% (при условие, че не се образува конденз)

 

Дистанционно управление

 

• Работна честота: 433.92 MHz

• Количество и тип използвани батерии: един брой литиева батерия CR2032

• Издръжливост на батерията: 12 месеца при употреба около 20 пъти на ден

• Работна температура: -20 .С до 60 .С (при условие че не замръзва и не се образува

конденз)

• Работа при влага: 5 % до 80% (при условие че не се образува конденз)

 

Гаранция

 

• Ние предлагаме безплатен сервиз, когато продуктът се е повредил в гаранционния период след като бравата е била монтирана и употребявана в съответствие с инструкциите посочени в

упътването. В такъв случай просто донесете продукта в магазина, от който сте го закупили.

• Гаранцията е невалидна в следните случаи :

1. Когато няма доказателство за датата на покупка - гаранционна карта, касов бон или фактура

2. Когато щетата или повредата е била причинена от природно бедствие като пожар,земетресение, наводнение, гръмотевица и други.

3. Когато щетата или повредата е причинена от неправилна употреба, неправилен монтаж,демонтаж, разглобяване и модифициране.

4. Когато щетата или повредата е следствие от небрежна употреба или инцидентно изпускане след покупка.

5. Когато щетата или повредата е причинена от климатични условия, при които бравата не е предвидено да функционира.

• Тази гаранция се отнася за бравата и дистанционните управления. Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. Дистрибуторът, вносител и производителят не носят

отговорност за причинени вреди или пропуснати ползи поради гаранционна или извънгаранционна неизправност на продукта.

• Гаранционен срок - гаранцията е валидна за период от 2 години за физически лица и 1 година за юридически лица, считано от датата на покупката (удостоверява се с гаранционна карта,

касов бон или фактура).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти от същата група